• Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Tủ Nấu Cơm Gas Công Nghiệp 6 Khay

  tu nau com gas cong nghiep 8 khay
  tu nau com gas cong nghiep 8 khay
  0 out of 5

  Tủ Nấu Cơm Gas Công Nghiệp 6 Khay

  – KT : 730*580*1150 mm
  – Số lượng khay: 06 cái khay
  – Xuất sứ: An Việt Phát – Việt Nam

   

  Tủ Nấu Cơm Gas Công Nghiệp 6 Khay

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Tủ Nấu Cơm Gas Công Nghiệp 8 Khay

  tu nau com gas cong nghiep 8 khay
  tu nau com gas cong nghiep 8 khay
  0 out of 5

  – KT : 730*580*1350 mm
  – Số lượng khay: 08 cái khay
  – Xuất sứ: An Việt Phát – Việt Nam

  Tủ Nấu Cơm Gas Công Nghiệp 8 Khay

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Tủ Nấu Cơm Gas Công Nghiệp 10 Khay

  tu nau com gas cong nghiep 8 khay
  tu nau com gas cong nghiep 8 khay
  0 out of 5

  – KT : 730*580*1450 mm
  – Số lượng khay: 10 cái khay
  – Xuất sứ: An Việt Phát – Việt Nam

  Tủ Nấu Cơm Gas Công Nghiệp 10 Khay

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Tủ Nấu Cơm Gas Công Nghiệp 12 Khay

  tu nau com gas cong nghiep 12 khay 55 kg gao
  tu nau com gas cong nghiep 12 khay 55 kg gao
  0 out of 5

  – KT : 730*580*1650 mm
  – Số lượng khay: 12 cái khay
  – Xuất sứ: An Việt Phát – Việt Nam

  Tủ Nấu Cơm Gas Công Nghiệp 12 Khay

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Tủ Nấu Cơm Gas Công Nghiệp 16 Khay

  0 out of 5

  – KT : 1090*750*1350 mm
  – Số lượng khay: 16 cái khay
  – Xuất sứ: An Việt Phát – Việt Nam

  Tủ Nấu Cơm Gas Công Nghiệp 16 Khay

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Tủ Nấu Cơm Gas Công Nghiệp 20 Khay

  0 out of 5

  – KT : 1090*750*1450 mm
  – Số lượng khay: 20 cái khay
  – Xuất sứ: An Việt Phát – Việt Nam

  Tủ Nấu Cơm Gas Công Nghiệp 20 Khay

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Tủ Nấu Cơm Gas Công Nghiệp 24 Khay

  0 out of 5

  – KT : 1090*750*1650 mm
  – Số lượng khay: 24 cái khay
  – Xuất sứ: An Việt Phát – Việt Nam

  Tủ Nấu Cơm Gas Công Nghiệp 24 Khay

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Tủ Nấu Cơm Điện Công Nghiệp 24 Khay

  0 out of 5

  – KT : 1090*750*1550 mm
  – Số lượng khay: 24 cái khay
  – Điện áp 380V/50Hz
  – Công suất: 18Kw
  – Xuất sứ: An Việt Phát – Việt Nam

  Tủ Nấu Cơm Điện Công Nghiệp 24 Khay

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Nồi Nấu Phở 120 Lít

  bao gia noi nau pho dien gia re nhat
  bao gia noi nau pho dien gia re nhat
  0 out of 5

  Nồi nấu phở 120 lít
  – Đường kính trong : Ø510*605 mm
  – Kích thước ngoài : Ø590*955mm
  – Điện áp: 220V
  – Công suất: 6KW
  – Xuất sứ: An Việt Phát – Việt Nam

  Nồi Nấu Phở 120 Lít

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Nồi Nấu Phở 100 Lít

  noi nau pho dien an viet phat
  noi nau pho dien an viet phat
  0 out of 5

  Nồi nấu phở 100 lít
  – Đường kính trong : Ø480*605 mm
  – Kích thước ngoài : Ø560*955mm
  – Điện áp: 220V
  – Công suất: 5KW
  – Xuất sứ: An Việt Phát – Việt Nam

  Nồi Nấu Phở 100 Lít

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Nồi Nấu Phở 80 Lít

  noi nau pho dien an viet phat
  noi nau pho dien an viet phat
  0 out of 5

  Nồi nấu phở 80 lít
  – Đường kính trong : Ø440*550 mm
  – Kích thước ngoài : Ø520*900mm
  – Điện áp: 220V
  – Công suất: 4KW
  – Xuất sứ: An Việt Phát – Việt Nam

  Nồi Nấu Phở 80 Lít

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Nồi Nấu Phở 70 Lít

  bao gia noi nau pho dien gia re nhat
  bao gia noi nau pho dien gia re nhat
  0 out of 5

  Nồi Nấu Phở 70 Lít
  – Đường kính trong : Ø440*480 mm
  – Kích thước ngoài : Ø520*850mm
  – Điện áp: 220V
  – Công suất: 4KW
  – Xuất sứ: An Việt Phát – Việt Nam

  Nồi Nấu Phở 70 Lít

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Nồi Nấu Phở 60 Lít

  noi nau pho dien an viet phat
  noi nau pho dien an viet phat
  0 out of 5

  Nồi nấu phở 60 lít
  – Đường kính trong : Ø400*500 mm
  – Kích thước ngoài : Ø460*850mm
  – Điện áp: 220V
  – Công suất: 3,7KW
  – Xuất sứ: An Việt Phát – Việt Nam

  Nồi Nấu Phở 60 Lít

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Nồi Nấu Phở 50 Lít

  bao gia noi nau pho dien gia re nhat
  bao gia noi nau pho dien gia re nhat
  0 out of 5

  Nồi nấu phở 50 lít
  – Đường kính trong : Ø400*420 mm
  – Kích thước ngoài : Ø460*780mm
  – Điện áp: 220V
  – Công suất: 3,7KW
  – Xuất sứ: An Việt Phát – Việt Nam

  Nồi Nấu Phở 50 Lít

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Nồi Nấu Phở 40 Lít

  noi nau pho dien an viet phat
  noi nau pho dien an viet phat
  0 out of 5

  Nồi nấu phở 40 lít
  – Đường kính trong : Ø360*420 mm
  – Kích thước ngoài : Ø420*710mm
  – Điện áp 220V
  – Công suất: 3,7KW
  – Xuất sứ: An Việt Phát – Việt Nam

  Nồi Nấu Phở 40 Lít

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Nồi Nấu Phở 30 Lít

  bao gia noi nau pho dien gia re nhat
  bao gia noi nau pho dien gia re nhat
  0 out of 5

  Nồi nấu phở 30 lít
  – Đường kính trong : Ø340*360 mm
  – Kích thước ngoài : Ø400*510mm
  – Điện áp 220V
  – Công suất: 3KW
  – Xuất sứ: An Việt Phát – Việt Nam

  Nồi Nấu Phở 30 Lít

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Nồi Nấu Cháo 150 Lít

  bao gia noi nau chao cong nghiep an viet phat
  bao gia noi nau chao cong nghiep an viet phat
  0 out of 5

  Nồi nấu cháo 150 lít
  – Đường kính trong : Ø650*480 mm
  – Kích thước ngoài : Ø750*850mm
  – Vật liệu Inox không gỉ dầy 1mm
  – Điện áp: 220V
  – Công suất: 9KW
  – Xuất sứ: An Việt Phát – Việt Nam

  Nồi Nấu Cháo 150 Lít

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Nồi Nấu Cháo 120 Lít

  noi nau chao cong nghiep an viet phat
  noi nau chao cong nghiep an viet phat
  0 out of 5

  Nồi nấu cháo 120 lít
  – Đường kính trong : Ø580*460 mm
  – Kích thước ngoài : Ø680*850mm
  – Vật liệu Inox không gỉ dầy 1mm
  – Điện áp: 220V
  – Công suất: 9KW
  – Xuất sứ: An Việt Phát – Việt Nam

  Nồi Nấu Cháo 120 Lít

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Nồi Nấu Cháo 100 Lít

  bao gia noi nau chao cong nghiep an viet phat
  bao gia noi nau chao cong nghiep an viet phat
  0 out of 5

  Nồi nấu cháo 100 lít
  – Đường kính trong : Ø560*430 mm
  – Kích thước ngoài : Ø660*815mm
  – Điện áp: 220V
  – Công suất: 6KW
  – Xuất sứ: An Việt Phát – Việt Nam

  Nồi Nấu Cháo 100 Lít

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Nồi Nấu Cháo 70 Lít

  bao gia noi nau chao cong nghiep an viet phat
  bao gia noi nau chao cong nghiep an viet phat
  0 out of 5

  Nồi nấu cháo 70 lít
  – Đường kính trong : Ø440*480 mm
  – Kích thước ngoài : Ø540*860mm
  – Điện áp: 220V
  – Công suất: 6KW
  – Xuất sứ: An Việt Phát – Việt Nam

  Nồi Nấu Cháo 70 Lít

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Nồi Nấu Cháo 60 Lít

  noi nau chao cong nghiep an viet phat
  noi nau chao cong nghiep an viet phat
  0 out of 5

  – Đường kính trong : Ø440*410 mm
  – Kích thước ngoài : Ø540*800mm
  – Điện áp: 220V
  – Công suất: 4KW
  – Xuất sứ: An Việt Phát – Việt Nam

  Nồi Nấu Cháo 60 Lít

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Nồi Nấu Cháo 40 Lít

  noi nau chao cong nghiep an viet phat
  noi nau chao cong nghiep an viet phat
  0 out of 5

  Nồi nấu cháo 40 lít
  – Đường kính trong : Ø380*370 mm
  – Kích thước ngoài : Ø480*750mm
  – Điện áp 220V
  – Công suất: 4KW
  – Xuất sứ: An Việt Phát – Việt Nam

  Nồi Nấu Cháo 40 Lít

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Nồi Nấu Cháo 50 Lít

  bao gia noi nau chao cong nghiep an viet phat
  bao gia noi nau chao cong nghiep an viet phat
  0 out of 5

  Nồi nấu cháo 50 lít
  – Đường kính trong : Ø400*400 mm
  – Kích thước ngoài : Ø500*780mm
  – Điện áp: 220V
  – Công suất: 4KW
  – Xuất sứ: An Việt Phát – Việt Nam

  Nồi Nấu Cháo 50 Lít

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Nồi Nấu Cháo 30 Lít

  noi nau chao cong nghiep an viet phat
  noi nau chao cong nghiep an viet phat
  0 out of 5

  Nồi nấu cháo 30 lít
  – Đường kính trong : Ø360*300 mm
  – Kích thước ngoài : Ø460*680mm
  – Điện áp 220V
  – Công suất: 4KW
  – Xuất sứ: An Việt Phát – Việt Nam

  Nồi Nấu Cháo 30 Lít

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Bếp nướng sườn cơm tấm, lò nướng sườn inox

  0 out of 5
  Giá: Liên hệ

  Bếp nướng sườn cơm tấm, lò nướng sườn inox

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Lò nướng thịt bún chả - Máy nướng thịt bún chả không khói

  0 out of 5
  Giá: Liên hệ

  Lò nướng thịt bún chả – Máy nướng thịt bún chả không khói

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Lò Nướng Slamander 10 Họng

  gia lo nuong salamander 10 hong
  gia lo nuong salamander 10 hong
  0 out of 5

  *Lò nướng Salamander 10 họng
  – Kích thước:1220*440*610mm
  – Chất liệu:inox
  – Số họng gas: 10 họng
  – Công suất:
  – Xuất sứ:An Việt Phát – Việt Nam
  – Bảo hành: 24 tháng

  Lò Nướng Slamander 10 Họng

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Lò Nướng Salamander 8 Họng

  gia lo nuong slamander 8 hong
  gia lo nuong slamander 8 hong
  0 out of 5

  Lò nướng Salamander gas 8 họng

  Thông số kỹ thuật:

  Model: ZH-18

  Công suất: 46860BTU / h

  Kích thước: 1140 × 440 × 610 mm

  Cân nặng: 70kg

  Xuất sứ: An Việt Phát

  Bảo hành: 12 tháng

   

  Lò Nướng Salamander 8 Họng

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Lò Nướng Salamander 6 Họng

  lo nuong salamander 6 hong
  lo nuong salamander 6 hong
  0 out of 5

  Lò Nướng Salamander 6 Họng

  – Model: GLS – 06

  – Salamender gas 6 cầu lửa

  – Kích thước: 880*440*610mm

  – Công suât: 42,000BTU/hr

  – Chất liệu: Inox-304

  – Trọng lượng: 47kg

  -Xuất sứ: An Việt Phát

  – Bảo hành: 12 tháng

   

  Lò Nướng Salamander 6 Họng

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Lò Nướng Salamander 4 Họng

  lo nuong slamander 4 hong
  lo nuong slamander 4 hong
  0 out of 5

  Lò salamander dùng ga 4 họng

  – Model: GLS – 04

  – Salamender gas4 cầu lửa

  – Kích thước: 620*440*610mm

  – Công suât: 24,000BTU/hr

  – Chất liệu: Inox-304

  – Trọng lượng: 31.6kg

  -Xuất sứ: An Việt Phát

  – Bảo hành: 12 tháng

  Lò Nướng Salamander 4 Họng

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Tủ Sấy Bát Đĩa Đôi A500 - An Việt Phát

  0 out of 5

  Tủ Sấy Đôi Cánh Inox 500 – An Việt Phát

  -Kích thước:1200*520*1750mm cánh đôi inox
  – Vật liệu chế tạo inox chất lượng cao không gỉ được cắt gấp bằng máy thủy lực các mối hàn bằng khí Agron chống oxi hóa
  -Điện áp:220v/50hz
  -Công suất:2400w
  -Công suất sấy:500 bát
  -Nhiệt độ sấy:30-110độ
  -Sấy kết hợp khí ozone tia cực tím khử mùi diệt khuẩn.Có quạt tuần hoàn gío nóng giúp thời gian sấy nhanh hơn.
  -Sấy được mọi chât liệu (khăn,bát đĩa….)
  -Có chế độ cài đặt thời gian nhiệt độ sấy.
  -Xuất sứ: An Việt Phát
  -Bảo hành: 24 tháng

  Tủ Sấy Bát Đĩa Đôi A500 – An Việt Phát

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Tủ Sấy Bát Đĩa Đơn A350 - An Việt Phát

  0 out of 5

  Tủ Sấy Đơn Cánh Inox 350 – An Việt Phát
  – Kích thước:810*520*1600mm
  – Vật liệu chế tạo inox chất lượng cao không gỉ được cắt gấp bằng máy thủy lực các mối hàn bằng khí Agron chống oxi hóa
  – Điện áp:220v/50hz
  – Công suất:1200w
  – Công suất sấy 250 bát ,đĩa
  – Nhiệt độ sấy:30-110độ
  – Sấy kết hợp khí ozone tia cực tím khử mùi diệt khuẩn.Có quạt tuần hoàn khí nóng giúp nhanh khô hơn tiết kiệm điện năng hơn
  Sấy được mọi chất liệu (khăn,bát đĩa….)
  – Có chế độ cài đặt thời gian nhiệt độ sấy theo yêu cầu.
  – Xuất sứ: An Việt Phát – Việt Nam
  – Bảo hành: 24 tháng

  Tủ Sấy Bát Đĩa Đơn A350 – An Việt Phát

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Tủ Sấy Ba Cánh Kính 750 - An Việt Phát

  0 out of 5

  * Tủ sấy ba cánh kính AVP – 750
  -Kích thước:1800*520*1750mm cánh ba kính
  – Vật liệu chế tạo inox chất lượng cao không gỉ được cắt gấp bằng máy thủy lực các mối hàn bằng khí Agron chống oxi hóa
  -Điện áp:220v/50hz
  -Công suất:2400w
  -Công suất sấy:750 bát, đĩa
  -Nhiệt độ sấy:30-110độ
  -Sấy kết hợp khí ozone tia cực tím khử mùi diệt khuẩn.Có quạt tuần hoàn gió nóng giúp thời gian sấy nhanh hơn.
  -Sấy được mọi chất liệu (khăn,bát đĩa….)
  -Có chế độ cài đặt thời gian nhiệt độ sấy theo yêu cầu
  -Xuất sứ: An Việt Phát
  -Bảo hành: 24 tháng

  Tủ Sấy Ba Cánh Kính 750 – An Việt Phát

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Tủ Sấy Đôi Cánh Kính 500 - An Việt Phát

  0 out of 5

  * Tủ sấy đôi cánh kính AVP – 500
  -Kích thước:1200*520*1750mm cánh đôi kính
  – Vật liệu chế tạo inox chất lượng cao không gỉ được cắt gấp bằng máy thủy lực các mối hàn bằng khí Agron chống oxi hóa
  -Điện áp:220v/50hz
  -Công suất:2400w
  -Công suất sấy:500 bát,đĩa
  -Nhiệt độ sấy:30-110độ
  -Sấy kết hợp khí ozone tia cực tím khử mùi diệt khuẩn.Có quạt tuần hoàn khí nóng giúp thời gian sây nhanh hơn
  -Sấy được mọi chất liệu (khăn,bát đĩa….)
  -Có chế độ cài đặt thời gian nhiệt độ sấy theo yêu cầu
  -Xuất sứ: An Việt Phát
  -Bảo hành: 24 tháng

  Tủ Sấy Đôi Cánh Kính 500 – An Việt Phát

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Tủ Sấy Bát Đĩa Đơn A250 - An Việt Phát

  0 out of 5

  *Tủ sấy đơn cánh kính AVP – 250
  – Kích thước:560*520*1600mm cán
  – Vật liệu chế tạo inox chất lượng cao không gỉ được cắt gấp bằng máy thủy lực các mối hàn bằng khí Agron chống oxi hóa
  – Điện áp:220v/50hz
  – Công suất:1200w
  – Công suất sấy 200 – 250 bát, đĩa
  – Nhiệt độ sấy:30-110độ
  – Sấy kết hợp khí ozone tia cực tím khử mùi diệt khuẩn.Có quạt tuần hoàn khí nóng giúp nhanh khô
  Sấy được mọi chất liệu (khăn,bát đĩa….)
  – Có chế độ cài đặt thời gian nhiệt độ sấy theo yêu cầu.
  – Xuất sứ: An Việt Phát – Việt Nam
  – Bảo hành: 24 tháng.

   

   

  Tủ Sấy Bát Đĩa Đơn A250 – An Việt Phát

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Tủ hấp bánh bao công nghiệp đa năng bằng điện

  -24%
  0 out of 5
  -24% 10,500,000

  Tủ hấp bánh bao công nghiệp đa năng bằng điện

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Tủ Hấp Hải Sản 3 Tầng Dùng Gas

  -17%
  0 out of 5

  Thông số kỹ thuật của tủ hấp hải sản ba tầng

  • Kích thước : 900*900*1850mm
  • Chất liệu : inox 304
  • Công suất quạt thổi : 250W
  • Công suât tiệu thụ ga : 1,5Kg/h
  • Trong lượng : 300Kg
  • Xuất sứ : An Việt Phát
  • Bảo hành :12 tháng
  -17% 26,000,000

  Tủ Hấp Hải Sản 3 Tầng Dùng Gas

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Bếp từ âu 4

  -14%
  0 out of 5

  Bếp từ âu 4

  – Kt: 800*800*800/950mm

  – Điện áp: 220V/380V/50Hz

  – Công suất: 3,5Kw * 4

  – Đường kính mặt bếp : 300mm

  – Chất liệu : 100% inox 304 chất lượng cao sáng bóng bền đẹp

  – Chế độ hoạt động linh hoạt bằng công tắc gạt từ , với màn hình nét hiển thị

  – Bếp hoạt động êm , an toàn bền bỉ cải thiện môi trường làm việc

  – Chức năng : Xào nấu…

  – Xuất sứ: An Việt Phát – Việt Nam

   

  -14% 21,500,000

  Bếp từ âu 4

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Bếp từ đôi phẳng

  -10%
  0 out of 5

  Bếp từ đôi phẳng

  – Kt: 1200*800*800/1100mm

  – Điện áp: 380V/50Hz

  – Công suất: 5Kw *2 ,8Kw *2 ,12Kw *2 , 15Kw *2

  – Đường kính mặt bếp : 400mm

  – Chất liệu : 100% inox 304 chất lượng cao sáng bóng bền đẹp

  – Chế độ hoạt động linh hoạt bằng công tắc gạt từ , với màn hình nét hiển thị

  – Bếp hoạt động êm , an toàn bền bỉ cải thiện môi trường làm việc

  – Chức năng : Xào nấu…

  – Xuất sứ: An Việt Phát – Việt Nam

   

  -10% 36,000,000

  Bếp từ đôi phẳng

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Bếp từ đơn phẳng

  -12%
  0 out of 5

  Bếp từ đôi chảo liền bếp

  – Kt: 700*800*800/1100mm

  – Điện áp: 380V/50Hz

  – Công suất: 5Kw , 8Kw ,12Kw , 15Kw

  – Đường kính chảo lõm : 600-700mm

  – Chất liệu : 100% inox 304 chất lượng cao sáng bóng bền đẹp

  – Chế độ hoạt động linh hoạt bằng công tắc gạt từ , với màn hình nét hiển thị

  – Bếp hoạt động êm , an toàn bền bỉ cải thiện môi trường làm việc

  – Chức năng : Xào nấu…

  – Xuất sứ: An Việt Phát – Việt Nam

   

  -12% 21,000,000

  Bếp từ đơn phẳng

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Bếp từ đôi chảo liền bếp

  -5%
  0 out of 5

  Bếp từ đôi chảo liền bếp

  – Kt: 1800*950*800/1100mm

  – Điện áp: 380V/50Hz

  – Công suất: 8Kw *2 ,12Kw *2 , 15Kw *2

  – Đường kính chảo lõm : 600-700mm

  – Chất liệu : 100% inox 304 chất lượng cao sáng bóng bền đẹp

  – Chế độ hoạt động linh hoạt bằng công tắc gạt từ , với màn hình nét hiển thị

  – Bếp hoạt động êm , an toàn bền bỉ cải thiện môi trường làm việc

  – Chức năng : Xào nấu…

  – Xuất sứ: An Việt Phát – Việt Nam

   

  -5% 32,000,000

  Bếp từ đôi chảo liền bếp

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Bếp đơn chảo niền bếp

  -9%
  0 out of 5

  Bếp từ đơn chảo niền bếp

  – Kt: 810*950*800/1100mm

  – Điện áp: 380V/50Hz

  – Công suất: 8Kw  ,12Kw  , 15Kw

  – Đường kính chảo lõm : 600-700mm

  – Chất liệu : 100% inox 304 chất lượng cao sáng bóng bền đẹp

  – Chế độ hoạt động linh hoạt bằng công tắc gạt từ , với màn hình nét hiển thị

  – Bếp hoạt động êm , an toàn bền bỉ cải thiện môi trường làm việc

  – Chức năng : Xào nấu…

  – Xuất sứ: An Việt Phát – Việt Nam

   

  -9% 22,000,000

  Bếp đơn chảo niền bếp

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Bếp từ đôi chảo lõm kính

  -4%
  0 out of 5

  Bếp từ đôi chảo lõm kính

  – Kt: 1800*950*800/1100mm

  – Điện áp: 380V/50Hz

  – Công suất: 8Kw *2 ,12Kw *2 , 15Kw *2

  – Đường kính chảo lõm : 400mm

  – Chất liệu : 100% inox 304 chất lượng cao sáng bóng bền đẹp

  – Có một mấu bầu nước

  – Chế độ hoạt động linh hoạt bằng công tắc gạt từ , với màn hình nét hiển thị

  – Bếp hoạt động êm , an toàn bền bỉ cải thiện môi trường làm việc

  – Chức năng : Xào nấu…

  – Xuất sứ: An Việt Phát – Việt Nam

   

  -4% 36,000,000

  Bếp từ đôi chảo lõm kính

DMCA.com Protection Status
error: Content is protected !!